Home

Detajet e kontaktit

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Fehmi Agani 23
Tel. + 381 38 245 841 ; + 377 44 264 794
+377 44 264 794
e-mail: contact@restaurantgresa-ks.com


Forma e kontaktit

"My doctor told me I had to stop throwing intimate dinners for four unless there are three other people." -Orson Welles

© 2022 Restaurant Gresa Prishtine
Te drejtat e rezervuara