Oferta Ditore

Fresh Brocoli Soup 2.5 Euro
French onion Soup 2.5 Euro
Smoked Salmon with Avocado 7 Euro
Parma ham with fresh Avocado 6 Euro
Pene Chicken Brokoli 5 Euro
Gnochi Gresa 6 Euro
Tortelini Spinach Gorgonzola 6 Euro
Chicken Breast Sauted moshroms 7 Euro
Chicken Enchelada / Enchelada Pule 7 Euro
Beef of Vegetarian Enchelada / Enchelada viqi Vegetariane 7 Euro
Ramstek viqi Veal Steak 10 Euro
Veal Steak Gorgonzola 10 Euro
Salmon spinach Mashed potatoes 12 Euro
Mix fish plate 15 Euro
Fresh sea Bas or Orada grilled (Levrek ose koc) 10 Euro
desert Creme Caramel, cheese cake or tirmisu 2 Euro